Obchodní podmínky

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Provozovatel/prodávající internetového obchodu www.vsechnomozny.cz

Darina Dětka Zedková, IČ 73300870 se sídlem Daskabát 164, 772 00  Olomouc.

 

Kontaktní adresou: nám. Republiky 17, 301  Plzeň

 

CENY ZBOŽÍ

Provozovatel/prodávající internetového obchodu není plátcem DPH.

Veškeré ceny uvedené na stránkách internetového obchodu www.vsechnomozny.cz, jsou uváděny včetně DPH.

 

ZBOŽÍ

Zboží nabízené v e-shopu je vesměs všechno skladem až na některé výjimky na objednávku. Zboží je objednáváno od zahraničních a českých dodavatelů.

PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem internetového obchodu.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému internetového obchodu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku.

Po přijetí objednávky vám přijde automatická odpověď a objednávka se bude zpracovávat.

Po zpracování objednávky budete v druhém následujícím e-mailu, obdržíte číslo bankovního účtu pro převod částky za objednané zboží s variabilním symbolem.

Do platebního příkazu – kolonky odesílatele příkazce - můžete rovněž napsat své jméno a příjmení.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

V současné době můžete platit v internetovém obchodě E-shop Všechnomozny.cz těmito způsoby:

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí zpracovatelů plateb ani jiných třetích stran.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Platba předem za objednané zboží + poštovné a balné se hradí předem na účet nebo online ePlatbou.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášená cena vyšší než je uvedena v objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ v ČR - Zasíláno Českou poštou

do 3000 Kč - poštovné + balné 49 Kč (šperky - cenné psaní obálka)

od 3001 Kč - poštovné + balné - zdarma (šperky - cenné psaní obálka)

85 Kč - poštovné + balné – balíčky

100 Kč – poštovné a balné na dobírku

Osobní předání Plzeň - poštovné + balné - zdarma

 

DOPRAVNÉ A BALNÉ v ČR - Zasíláno  Kurýrní službou PPL

do 3000 Kč - 110 Kč

od 3001 Kč - ZDARMA!!!

 

ZPŮSOB DORUČENÍ

Vámi objednané zboží zasílám prostřednictvím České pošty po celé ČR, nebo Kurýrní službou.

Zboží (šperky, hodinky a doplňky) jsou zasílány jako cenné psaní v bezpečnostní obálce pojištěné na výši zboží.

Oděvy, kabelky a ostatní jsou zasílány jako balík v obalovém kartonu, jako křehké zboží.

U objednávek si účtuji tzv. přepravné nebo-li poštovné + balné (viz: ceny přepravy a plateb v nákupním košíku nebo uvedeny výše).

O odeslání objednaného zboží na uvedenou adresu, jsou zákazníci uvědomění e-mailem o odeslání a uvedením podacího čísla zásilky, kde na webu české pošty na zásilkách mohou sledovat stav zásilky.

 

DOBA DODÁNÍ

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží.

V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1-4 pracovních dnů. (Myšleno od provedení platby předem - zobrazení částky na účtu)

V případě, že vámi objednané zboží nebude na skladě nebo bude vyprodané:

Dočasně vyprodané zboží (momentálně není skladem) - po dohodě se zákazníkem: se peníze vrací zpět na účet.

V trvalém zájmu o zboží - se zboží dodá jak se zboží naskladní. Za dodatečně dodané zboží, které nebylo na skladě neplatíte poštovné.

Objednané zboží, které je vyprodáno a již nebude v nabídce – se vrací peníze zpět na účet.

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Neúplné nebo poškozené zboží je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem oznámit prodávajícímu, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí od dopravce. V případě pozdějšího oznámení tohoto druhu nebude brán na toto oznámení zřetel.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží. V takovém případě prodávající kupujícímu zboží vrátí. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky dopravcem. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem oznámit prodávajícímu, nejpozději však do dvou dnů od převzetí od dopravce. V případě pozdějšího oznámení tohoto druhu nebude brán zřetel. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat naskenovaný e-mailem nebo v kopii písemně prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží, případně jeho nové dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoliv omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo zrušit objednávku do 24 hodin od podání, bez udání důvodu. Učinit tak může telefonicky nebo e-mailem. Při zrušení objednávky je třeba uvést jméno, e-mail ze kterého byla  objednávka učiněna a popis objednaného zboží.

Provozovatel obchodu je oprávněna jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:

 

 

Všeobecné obchodní podmínky - Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  www. Vsechnomozny.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Darina Dětka Zedková IČ 73300870, se sídlem Daskabát 164, 772 00  Olomouc a kupujícího. Prodávající je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v Obchodním rejstříku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavření a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami.

Kupující nikoliv spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením ze strany prodávajícího). Od toho momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavíraná v českém jazyce. Uzavřená smlouva není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky jí zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu.

 

Objednávka

On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat.

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení budou nesrovnalosti oproti objednávce vytvořené on-line v našem internetovém obchodě, kupující musí neprodleně kontaktovat prodávajícího.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky jsou závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Po zaplacení a převzetí je zboží majetkem prodávajícího.

 

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů je uvedeno na webových stránkách našeho internetového obchodu a souhlas s tímto prohlášením je povinnou součástí tvorby uživatelského účtu kupujícím dle výše uvedeného.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží kupujícímu na uvedenou adresu v objednávce kupujícího. Při převzetí zásilky rovněž obdrží doklad (v případě vydání - dodání našich dodavatelů i záruční list).

Prodávající má povinnost vymazat uživatelský účet kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně (např. e-mailem) nebo telefonicky požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující při své předchozí objednávce nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část nebo navrhnout kupujícímu změnu objednávky nebo její část v těchto případech:

V případě, že nastane některá z výše uvedených situací a objednávka nemůže být realizována, je o tom kupující bez prodlení informován prodávajícím. Kupující a prodávající se následně dohodnou na úpravě či zrušení objednávky.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží zasláno.

Kupující je povinen zaplatit celkovou sumu a odebrat objednané zboží. S celkovou sumou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýkoliv úhrad.

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží dle Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou (např. e-mailem), která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Spotřebitel je povinen v tomto případě odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy).

Vrácená částka kupujícímu při odstoupení od smlouvy je vrácená celá částka za zboží. Včetně poštovného jen pokud nebylo zboží odesláno. Bylo-li odesláno, vrací se pouze částka za zboží.

Viz přesný postup v rubriceZÁRUKY A REKLAMACE

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu řídí platnou legislativou, dále se řídí uvedeným nákupním řádem a korektním jednáním.

** Pokud máte v jakémkoli aspektu našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti kontaktujte nás. Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.